Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ajonomi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.2.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Ajonomi Oy, Hiidenkatu 7, 20360 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jari Sauren, jari.sauren@ajonomi.fi, 0451234090

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle palveluja.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietosisältöjä: nimi, yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero), suhteesi edustamaasi yritykseen, palvelua ja tilausta koskevat tiedot, asiakasyhteydenotot ja kirjeenvaihto, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat/kiellot ja muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

Verkkosivustomme käytön yhteydessä kerätyt analytiikka- ja lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivustoltamme kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Evästetietoja kerätään verkkosivustovierailun yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuihin yhteystietoihin. Pyynnössä on myös mainittava se ajanjakso, miltä ajalta tallennettuja tietoja halutaan.

Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä 1. kohdassa mainittuihin yhteystietoihin.

TIETOJA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Tämä evästeilmoitus kuvaa, kuinka käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Lue tämä Ilmoitus huolellisesti ymmärtääksesi, miten evästeet voivat parantaa verkkosivustomme käyttökokemusta ja miten voit hallita evästeitä laitteellasi.

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle, tabletille tai puhelimeen verkkosivustolla vierailun yhteydessä. Evästeet tunnistavat laitteesi verkkosivustolla ja muistavat aikaisemmat vierailusi käyttökokemuksen parantamiseksi.

Sinua ei voida tunnistaa pelkästään evästeiden perusteella, mutta yhdessä muiden tietojen kanssa ne saattaa pystyä yhdistämään sinuun. Tämän vuoksi evästeitä voidaan pitää henkilötietoina. Emme kuitenkaan pyri tunnistamaan sinua evästeiden avulla.

Evästeiden käytön periaate

Käytämme evästeitä verkkosivustomme käyttökokemuksen parantamiseen, henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen, olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen esimerkiksi kohdennetut mainokset, verkkosivustomme turvallisuuden varmistamiseen ja tilastotietojen keräämiseen verkkosivustomme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Käyttämämme evästeiden tyypit

Toiminnalliset evästeet: ovat välttämättömiä verkkosivuston ja sen ominaisuuksien käyttämiseen. Evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen ja kieliasetusten muistamiseksi.

Käyttäytymistä mittaavat evästeet: nämä evästeet keräävät anonyymia tilastotietoa siitä kuinka kävijät käyttävät verkkosivustoamme. Ne voivat auttaa meitä ymmärtämään, miten kävijät vierailevat verkkosivustollamme ja mitkä ovat sen suosituimmat osat.

Kohdennetut mainosevästeet: Nämä evästeet keräävät tietoja selaustoiminnastasi. Niitä käytetään, jotta mainonta olisi mielenkiintoisempaa ja vastaisi paremmin tarpeitasi. Voimme myös käyttää näitä evästeitä rajoittaaksemme sinulle näkyvien mainosten määrää ja arvioidaksemme mainonnan tehokkuutta eri verkkosivuilla. Evästeet ovat yleensä kolmannen osapuolen hallinnoiman mainosverkoston asettamia, jotta sinulle voidaan tarjota verkkokäyttäytymisesi perusteella mielenkiintoista sisältöä.

Muut kolmannen osapuolen evästeet: Voimme käyttää myös ns. sosiaalisen median evästeitä verkkosivustollamme. Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, mitä olet tehnyt sosiaalisen median verkkosivuilla, kuten Facebookissa tai Instagramissa. Emme vastaa tällaisista evästeistä. Tutustu huolellisesti kyseisten palvelujen tietosuojakäytäntöihin. Niitä hallinnoi kolmannen osapuolen palvelu ja lisätietoja niiden evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivuilta, mikäli käytät näitä palveluita.

Evästeiden säilytys

Istuntokohtaiset evästeet: Yleensä istuntokohtaisia evästeitä käytetään väliaikaisesti selausistunnon kannalta olennaisten asetusten muistamiseksi. Nämä evästeet asetetaan yhdelle istunnolle kerrallaan ja niitä säilytetään siihen saakka, kunnes selain suljetaan. Istuntokohtaiset evästeet eivät tallennu laitteesi kovalevylle.

Pysyvät evästeet: Pysyviä evästeitä käytetään yleensä kohdennettua mainontaa varten ja saadaksemme tietoa verkkosivustomme käytöstä. Pysyviä evästeitä säilytetään kovalevylläsi myös selausistuntojen välillä, kunnes poistat ne tai määritelty säilytysaika päättyy.  Säilytämme pysyviä evästetietoja enintään 2 vuotta.

Evästeiden kieltäminen

Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön selainasetuksistasi. Siellä voit myös halutessasi tyhjentää evästehistoriasi. Selaimet yleensä mahdollistavat eri tapoja evästeiden käytön estämiseksi ja evästehistorian hallinnoimiseksi. Löydät evästeisiin liittyvät hallinta-asetukset käyttämäsi selaimen asetuksista.

Hyväksymällä evästeet saat parhaan käyttökokemuksen verkkosivustollamme. Mikäli kiellät evästeiden käytön, kaikki verkkosivustomme ominaisuudet eivät välttämättä toimi selaimellasi. Tämän vuoksi suosittelemme hyväksymään evästeiden käytön.

Voit kysyä lisää evästeiden käytöstä tietosuojaselosteen kohdassa 1. mainituista yhteystiedoista.